27.07.2022.

Inženjerska Komora Crne Gore i Jadranski Sajam Budva potpisali su Sporazum o saradnji.

U utorak, 26.07.2022. godine predstavnici Komore i Jadranskog sajma potpisali su memorandum o saradnji kojim se predviđaju zajedničke aktivnosti u cilju promocije inženjerske struke.

Ovom Sporazumu dvije strane pristupaju u dobroj vjeri i obavezuju se da uspostave i promovišu saradnju kroz zajedničke aktivnosti na 43. Sajmu građevinarstva, koje će doprinijeti unapređenju građevinske industrije.

Sajam građevinarstva će se održati od 5. do 8. oktobra na Jadranskom sajmu u Budvi.

Jadranski sajam - All Right Reserved ©