Početna   /   Novosti   /  
04.02.2022.

12 koraka do uspješnog nastupa na sajmu

Šta je marketing ?

 • Prepoznavanje i zadovoljavanje potrebe kupaca
 • Direktni marketing zasniva se na sistemu prodaje i informianja preduzeća gdje sa(potencijalnim) kupcem uspostavljanja direktnu vezu kroz interaktivnu komunikaciju
 • Sajmovi su najbolja forma direktnog marketinga

1.  Zašto izlagati na sajmovima?

Ciljevi:

 • Povećanje prodaje
 • Promovisanje imidža firme
 • Upoznavanje tržišta
 • Proučavanje konkurenata i svoje snage u odnosu na njih
 • Demonstracija novih proizvida
 • Pronalaženje novih distributera i zastupnika
 • Jačanje veza sa postojećih klijenata
 • Indentifikacija novih prodajnih mogućnosti

2. Kako ostvariti ciljeve?

 • Potrebno opredjeliti se za organizatora sajamskih manifestacija sa iskustvom koji garantuje uspjeh
 • Važno je izabrati sajam koj tematski pokriva vašu oblast i koji će vam obezbjediti kvalifikovanu posjetu
 • Odredite osobu koja će koordinatori svim što je u vezi sa sajmom
 • Sarađujte sa organizatorima sajma

3. Uspješnom nastupu prethodi:

Neophodno je definisati asortiman proizvoda koji ćete izložiti na štandu, a shodno tome odrediti:

 • Dizajn i veličinu štanda
 • Potrebno je odrediti osoblje koje će raditi na štandu i upoznajte ih sa prirodom posla
 • Važno je početi zakazivanje sastanka sa stakeholder-ima( pojedinci i grupe zainteresovani za poslovanje preduzeća)

4. Formiranje budžeta:

Sastavite pro forma budžet koji uključuje:

 • Cijenu izložbenog prostora i štanda
 • Osoblje
 • Transport
 • Hotel i ishranu
 • Uzorke
 • Troškove prevoza za izložene proizvode

5. Aktivnost prije sajma:

Reklame, reklame i reklame!!!

Cilj komunikacija prije sajma jeste da se privuče veći broj posjetilaca i potencijalnih kupaca i može se ostvariti pomoću:

 • Reklama putem društvenih mreža
 • Reklama u dnevnim novinama, na TV, radio programima i specijalizvonaim  časopisima
 • Bilborda
 • Press konferencija
 • Pozivnica
 • Telefonskih razgovora sa stakeholder-ima ( pojedinci i grupe zainteresovani za poslovanje preduzeća) ped sam sajam
 • Kataloga, cijenovnika i prospekta.

6. Organizacija štanda i rad na njemu:

 • Štand treba da bude uočljiv i da omogućava lako kretanje posjetiocima
 • Poruka na štandu treba da bude jednostavna
 • Znaci i slike na štandu treba da privuku pažnju posjetilaca
 • Registrujte posjetioce na štandu popunjavanjema anketnih listića
 • Potrebno je konstantno vršiti demonstraciju proizvoda kako bi ih posjetioci zapamtili( kokteli za partnere, degustacija proizvoda, lansiranje novog modela, itd.)

7. Demostracija proizvoda:

 • Treba se postaviti tako da možete vidjeti i publiku i proizvod
 • Posjetioce raspordite tako da mogu vidjeti i čuti vašu demonstaciju

8. Može li demostracija da bude uspješna?

Može!

 • Vježbajte vašu demonstaciju
 • Potrebno je poznavati sve aspekte korišćenja opreme ili proizvoda prije sajma
 • Vaš nivo pripremljenosti govori i o vašoj kompaniji
 • Korišćenjem gestova naglašavate ili poredite ono što demostrirate
 • Važno je predvidjeti pitanja i pripreminti odgovore prije sajma
 • Adaptirajte se prema publici

9.Ponašanje na štandu:

 • Vi ste neophodni na štandu vaše firme, a šetnja po štandovima se tretira kao neprofsionalno ponašanje
 • Ekipa na štandu treba da stvori atmosferu dobrodošlice i želje da posjetioci uđu na štand

10. Šta treba izbjegavati?

 • Nemojte sjedjeti, čitati, pušiti, jesti i piti.
 • Nemojte ignorisati posjetioce
 • Nemojte razgovarati telefonom
 • Nemojte stajati na ulazu u štand na ovaj način pravite barijeru prema posjetiocima
 • Nemojte ostavljati reklamni materijal da se slobodno uzima
 • Nemojte potcijenjivati posjetioce
 • Nemojte praviti gužvu na štandu sa prijateljima i kolegama

11. Analiza nastupa:

 • Do kog stepena su ciljevi izložbe ispunjeni?
 • Razlika između planiranih i stvarnih troškova.
 • Da li je ostvarena posjeta u skladu sa očekivanjima?
 • Da li je pogođena ciljna grupa?
 • Da li je štand bio funcionalan, da li si neke stvari propuštene u organizaciji nastupa i ocjena rada svakog člana ekipe?

12. Efekti nastupa se mjere:

 • Povećanjem prodaje
 • Povećanjem broja kupaca
 • Promjenom strukture  kupaca
 • Poboljšanjem imidža firme

Sajmovi danas:

 • Predstavljaju moćan marketinški alat,
 • Predstavljaju platformu informacija i prodaje,
 • Predstavljaju specijalni marketing segment oistvaruju dobit za izlagače, posjetioce i organizatore.

 

ŽELIMO VAM USPJEŠAN NASTUP NA JADRANSKOM SAJMU!

Jadranski sajam - All Right Reserved ©