Početna   /   Novosti   /  
06.10.2022.

Prezentacija: “Uloga i značaj Naučno-tehnološkog parka u jačanju inovaciono preduzetničkog ekosistema Crne Gore”

Menadžer za projektne aktivnosti u Naučno - tehnološkom parku Radivoje Drobnjak održao je juče na Jadranskom sajmu prezentaciju “Uloga i značaj Naučno-tehnološkog  parka u jačanju inovaciono - preduzetničkog ekosistema Crne Gore”. 

 “Naučno - tehnološki park je relativno nova institucija koja predstavlja centralnu jedinicu budućeg inovacionog preduzetništva kod eko-sistema u Crnoj Gori” – kazao je Drobnjak , I detljnije pojasnio ulogu i misiju Parka:

“Kao jedna takva jedinica, baviće se razvojem svih onih aktivnosti koje će dovoditi do toga da imamo širenje inovativne djelatnosti i da inovacije budu sastavni dio poslovne zajednice u Crnoj Gori i, vjerujemo, u krajnjem, dovedu do promjene privredne strukture privrednih aktivnosti u Crnoj Gori, a i neke od kompanija koje posluju i bave se time učine još jačim, konkurentnijim, a vjerujemo i da će neke od njih uskoro izaći i na međunarodno tržište.”

U tom cilju i pravcu je i organizovana današnja prezentacija, a Naučno - tehnološki park je, po Drobnjakovim riječima,  relativno nova institucija koja predstavlja centralnu jedinicu budućeg inovacionog preduzetništva kod eko-sistema u Crnoj Gori.
 “Ono što mi želimo da predstavimo jeste da približimo Naučno-tehnološki park kao instituciju koja će se baviti ovim ovim aktivnstima,  i koja će, prije svega, služiti kao pokretačka energija, prevashodno mladim lljudima koji studiraju neki od brojnih fakulteta na univerzitetima u Crnoj Gori.


Oni su su nam i najvažniji, i želimo da se potrudimo da budemo jedinica koja će ono što tišti crnogorsko društvo, a to je takozvani “odliv mozgova”, da transforimše u nešto što je danas popularno -a to je da zadržimo te mlade ljude, da  im damo podršku i energiju da ostanu,  i da svoje dobre i kvalitetne ideje koje su usvojili tokom studija realizuju ovdje.
Takođe smo zaintrsovani da iskoristimo sve potencijale koje Crna Gora generalno kao država I kao društvo posjeduje, i da dovedemo određeni broj ljudi koji prepoznaju Crnu Goru kao atraktivnu destinaciju,  ne samo u turističkom smislu,  nego i u poslovno - inovativnom smislu,  i da neke od svojih poslovnih poduhvata i aktivnosti realizuju upravo ovdje.


O Jadranskom sajmu kao domaćinu, Drobnjak kaže:
“Ovo je divna stvar. Imamo jedinstvenu priliku da u jednom drugačijem ambijentu uspostavimo komunikaciju sa vrlo interesantnim kompanijama i pojedincima,  kojt ne dlaze samo iz Crne Gore i zemalja okruženja, da predstavimo ne samo Naučno-tehnološki park, kao instituciju koja se bavi podrškom kreativnim I inovativnim kompanijama i timovima, nego i da proširimo naš spektar saradnje.
Ono što nas čini specifičnim nije samo pružanje usluga ka tim kompanijama i ljudima, već i uspostavljanje određenih mostova, te saradnja sa sličnim institucijama I organizacijama širom zemalja Evropke unije”- kazao je Menadžer za projektne aktivnosti u Naučno-tehnološkom parku Radivoje Drobnjak.

Jadranski sajam - All Right Reserved ©