Početna   /   O nama   /  

Skupština akcionara

Finansijski iskazi za 2003. godinu i izvještaj nezavisnog revizora Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara AD jadnaski Sajam Budva 08. maj 2024. Odluka o sazivanju skupštine akcionara AD Jadranski Sajam Budva 2023 Predlog odluke o usvajanju završnog računa 2023 Predlog odluke o usvajanju izvještaja o menadžmentu za 2023 Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara 15jun2023 FINALNI IZVJEŠTAJ REVIZIJE AD JADRANSKI SAJAM ZA 2022. GODINU Obavještenje o sazivanju redovne skupštine akcionara AD Jadranski sajam 2023 Obavještenje o sazivanju ponovljene redovne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam zakazane za 30.06.2022.g Finalni izvjestaj revizije Jadranski sajam AD Budva 2021. godina Obavještenje o sazivanju redovne skupštine akcionara AD Jadranski sajam Budva, zakazane za 09.06.2022.godine Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam zakazane za 09.04.2021. Nacrti predloga odluka redovne Skupštine ackionara AD Jadranski sajam zakazane za 09.06.2020. Izvještaj nezavisnog revizora za 2019. godinu Zapisnik sa ponovljene redovne Skupštine ackionara AD Jadranski sajam održane 27.06.2019. Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam 09.06.2020. Izvještaj nezavisnog revizora 20.05.2019. Predlog - Odluka o razrješenju članova Odbora direktora 11.06.2019. (materijal za redovnu Skupštinu akcionara AD Jadranski sajam sazvanu za 11.06.2019.) Predlog - Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju 11.06.2019. (materijal za redovnu Skupštinu akcionara AD Jadranski sajam sazvanu za 11.06.2019.) Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam 11.06.2019. Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam 26.06.2018. Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam 20.02.2018. Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam 10.10.2017. Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam 06.06.2017. Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam 26.12.2016. Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam 12.05.2016. Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara AD Jadranski sajam 16.02.2015
Jadranski sajam - All Right Reserved ©